YILLARIN TECRÜBESİ VE YENİLİKÇİ FİKİRLER

FAALİYETLER

ENERJİ İLETİM HATLARI TESİSİ

Güresen Enerji; enerji iletim hatları projelendirme, mühendislik hesapları, enerji iletim hatları kurulumu, malzeme tedariki, montaj ve devreye alma alanlarında hizmet vermektedir.

Elektrik İletim Hatları Kurulumu


Enerji iletim hattı kurulumu; elektrik santrallerinde elde edilmiş elektrik enerjisinin, santrallerden dağıtım hatlarına iletilmesini sağlayan hatlardır.

Enerji iletim hatları ile elektrik üretim tesislerinde üretilen elektrik önce tüketim bölgeleri yakınlarındaki transformatör istasyonlarına iletilir ve oradan da transformatör istasyonları ile son tüketiciye iletilir.

Elektrik iletim hatlarının kurulumunda iletim hattı uzunluğu, hattın özelliklerine göre oluşacak maliyet, iletim hattının güzergahı, coğrafi durumu, arazi şartları, hattın güvenliği gibi konular incelenir.

Elektrik hattının güvenli bir şekilde kurulumu ve elektriğin en az kayıpla iletilmesi çok önemlidir.